BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Monday, November 26, 2012

Petikan

             Mizi dan kawan kawan ke kebun sayur datuk Mizi. Mereka membantu datuk Mizi di kebun sayur. mizi membawa kamera. Dia telah merakam gambar di kebun datuk. Mizi merakam gambar Ben Li sedang petik lada. Selain itu, Mizi rakam gambar Biki sedang membubuh baja. Selain itu, gambar Nora sedang siram sayur. Mizi juga merakam gambar Navin mencabut rumput. Biki pula memasukkan sayur ke dalam bakul.

           Sebelum pulang, Mizi merakam gambar datuk sedang menggalas sayur. Pekerja datuk pula sedang mencangkul.


Soalan

1. Apakah yang dibawa oleh Mizi ke kebun datuk?
__________________________________  

 2. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh Mizi di kebun datuknya?
__________________________________

3. Nyatakan aktiviti yang dilakukan oleh Ben Li, Biki, Nora, dan Navin.
        i ) Ben Li ...........................
       ii) Biki      ...........................
       iii) Nora    ...........................
       iv) Navin  ...........................

8 comments:

SIM WEN BIN said...
Tuesday, December 04, 2012

Jawapan:
1.Mizi membawa kamera ke kebun datuk.
2.Mizi merakam gambar di kebun datuknya.

CHEE HE said...
Tuesday, December 04, 2012

Jawapan:
3. i)Ben Li sedang petik lada.
ii)Biki sedang membubuh baja.
iii)Nora sedang siram sayur.
iv)Navin sedang mencabut rumput.

Soh Sew Beng
Tuesday, December 04, 2012

Balasan Jawapan SIM WEN BIN

Syabas, jawapan yang diberikan adalah betul

Soh Sew Beng
Tuesday, December 04, 2012

Balas jawapan CHEE HE

Tahniah, semua jawapan betul!

SIM FOO SHEN said...
Thursday, December 06, 2012

Sebagai latihan yang sesuai untuk dijawab oleh anak saya, terima kasih cikgu.

LEE JIN YU said...
Sunday, December 09, 2012

Cikgu, saya juga dapat jawab soalan petikan di atas.

Soh Sew Beng
Tuesday, December 11, 2012

Tahniah,Jin Yu!Teruskan usaha anda!

KOH LAI FA said...
Thursday, December 13, 2012

Sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang baik untuk murid-murid.

Post a Comment